Angielskie słówka związane z finansami i bankowością

Angielskie słówka związane z finansami i bankowością

W dzisiejszym, globalnym świecie znajomość terminologii finansowej i bankowej w języku angielskim jest niezbędna nie tylko dla specjalistów w tej dziedzinie, ale także dla każdego, kto chce swobodnie poruszać się na międzynarodowym rynku pracy, prowadzić biznes czy po prostu zarządzać swoimi finansami. Angielskie słownictwo z tego zakresu umożliwia lepsze zrozumienie procesów ekonomicznych, ułatwia korzystanie z usług bankowych czy inwestowanie na giełdzie. Poniżej przedstawiamy kluczowe terminy i zwroty związane z finansami i bankowością, które każdy powinien znać.

Podstawowe pojęcia finansowe


Asset – aktywa

Liability – pasywa

Equity – kapitał własny

Revenue – przychody

Expense – koszty

Profit – zysk

Loss – strata

Terminologia bankowa


Bank account – konto bankowe

Savings account – konto oszczędnościowe

Checking account – rachunek bieżący

Bank statement – wyciąg bankowy

Interest rate – stopa procentowa

Loan – pożyczka, kredyt

Terminy związane z inwestowaniem


Stock – akcja

Bond – obligacja

Investment fund – fundusz inwestycyjny

Portfolio – portfel inwestycyjny

Dividend – dywidenda

Capital gain – zysk kapitałowy

Operacje bankowe


Deposit – wpłata

Withdrawal – wypłata

Transfer – przelew

Direct debit – polecenie zapłaty

Standing order – zlecenie stałe

Overdraft – debet

Produkty i usługi finansowe


Insurance – ubezpieczenie

Pension plan – plan emerytalny

Mortgage – hipoteka, kredyt hipoteczny

Credit card – karta kredytowa

Debit card – karta debetowa

Online banking – bankowość internetowa

Idiomy i wyrażenia związane z pieniędzmi


Break the bank – zbankrutować

To be in the red – być na minusie

To be in the black – być na plusie

To save money for a rainy day – oszczędzać pieniądze na czarną godzinę

To pay off – spłacać

To cut corners – oszczędzać na wszystkim

Znajomość powyższych terminów i wyrażeń z pewnością ułatwi nawigowanie w świecie finansów i bankowości, niezależnie od tego, czy będzie to w kontekście pracy zawodowej, zarządzania własnymi finansami czy podejmowania decyzji inwestycyjnych. To podstawa, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć działanie rynków finansowych i efektywnie korzystać z produktów bankowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *