Loading...
Zasady interpunkcji w języku angielskim

Interpunkcja w języku angielskim - na co uważać?

Angielski to złożony język, który ma wiele zasad i przepisów. Chociaż ważne jest, aby znać zasady, ważne jest również, aby wiedzieć, jak je łamać.

Łączenie przecinków jest najczęstszym błędem interpunkcyjnym występującym w piśmie angielskim. Występuje, gdy przecinek jest używany do łączenia dwóch niezależnych klauzul bez spójnika lub spójnika koordynującego.

Błędy interpunkcyjne mogą być trudne do ustalenia. Dzieje się tak dlatego, że często powstają podświadomie podczas pisania. Najlepszym sposobem na uniknięcie tego jest zwracanie uwagi na to, co powinieneś robić ze swoją interpunkcją.

Interpunkcja w języku angielskim - o czym pamiętać?

Interpunkcja jest ważną częścią pisania. Pomaga czytelnikom zrozumieć znaczenie zdań.

W języku angielskim interpunkcja oznacza przerwy, zmiany mówiącego i ton głosu.

Przecinki służą do oddzielania pozycji na liście lub do oddzielania dwóch niezależnych klauzul, które są połączone spójnikiem koordynującym (na przykład: „Lubię kawę i herbatę”).

Średnik jest używany, gdy jedno zdanie zawiera zdanie podrzędne, a zdanie główne, z którym powinno być powiązane, zajęłoby czytelnikowi zbyt dużo czasu, gdyby zostało napisane jako jedno zdanie. Na przykład: „Lubię kawę, ale nie piję herbaty”.

interpunkcja angielski

Interpunkcja w języku angielskim - przykłady

Oto kilka przykładów użycia zasad interpunkcji w języku angielskim:

  • cytaty - cytat to fragment maszynopisu lub epigramatu, który zawiera źródło (zwykle książkę, czasopismo lub artykuł prasowy) i jest przeznaczony do czytania na głos. Można go również nazwać parafrazą. Najważniejszą rzeczą jest poprawne podanie źródła.
  • Akapity - akapity to główne bloki tekstu pisanego w języku angielskim. Dzielą dokument na łatwe do opanowania fragmenty i łączą informacje w całość. Są one normalnym elementem większości tekstów, ale często pomija się je w e-mailach i innych krótkich, nieformalnych formach komunikacji.
  • Przymiotniki - Do opisania czegoś, np. rozmiaru, koloru lub zakresu cenowego, należy używać przymiotników. Nie używaj tylko takich słów, jak duży, mały czy tani. Upewnij się, że podajesz szczegóły dotyczące rozmiaru, koloru i przedziału cenowego.

Post dodany przez #marie - 20-07-22

Najnowsze posty

Układanie zdań w stronie biernej w języku angielskim

Strona bierna w języku angielskim - jak jej używać? Powszechnie przyjmuje się, że strona bierna jest
#marie 17-07-2022

Jak używać okresów warunkowych w języku angielskim?

Okresy warunkowe w języku angielskim - ich znaczenie Termin warunkowy to słowo, którego znaczenie za
#marie 12-07-2022

Nauka czasów w języku angielskim

Język angielski - czasy przeszłe Czasu teraźniejszego używa się do mówienia o przeszłości. Jest on r
#marie 30-06-2022

Stopnie w języku angielskim - nauka

Jak stopniować w języku angielskim? W stopniowaniu opisowym w stopniu wyższym przysłówek bardziej, a
#marie 22-06-2022

Czy warto uczyć się wyrażeń slangowych w języku angielskim?

Znajomość języków opcji jest niesamowitym darem wynikającym z samozaparcia do nauki. Ta świetna umiejętność sp
#marie 21-06-2022