Podstawowe zasady interpunkcji w języku angielskim

Interpunkcja w języku angielskim – na co uważać?

Angielski to złożony język, który ma wiele zasad i przepisów. Chociaż ważne jest, aby znać zasady, ważne jest również, aby wiedzieć, jak je łamać.

Łączenie przecinków jest najczęstszym błędem interpunkcyjnym występującym w piśmie angielskim. Występuje, gdy przecinek jest używany do łączenia dwóch niezależnych klauzul bez spójnika lub spójnika koordynującego.

Błędy interpunkcyjne mogą być trudne do ustalenia. Dzieje się tak dlatego, że często powstają podświadomie podczas pisania. Najlepszym sposobem na uniknięcie tego jest zwracanie uwagi na to, co powinieneś robić ze swoją interpunkcją.

Interpunkcja w języku angielskim – o czym pamiętać?

Interpunkcja jest ważną częścią pisania. Pomaga czytelnikom zrozumieć znaczenie zdań.

W języku angielskim interpunkcja oznacza przerwy, zmiany mówiącego i ton głosu.

Przecinki służą do oddzielania pozycji na liście lub do oddzielania dwóch niezależnych klauzul, które są połączone spójnikiem koordynującym (na przykład: „Lubię kawę i herbatę”).

Średnik jest używany, gdy jedno zdanie zawiera zdanie podrzędne, a zdanie główne, z którym powinno być powiązane, zajęłoby czytelnikowi zbyt dużo czasu, gdyby zostało napisane jako jedno zdanie. Na przykład: „Lubię kawę, ale nie piję herbaty”.

Interpunkcja w języku angielskim – przykłady

Oto kilka przykładów użycia zasad interpunkcji w języku angielskim:

  • cytaty – cytat to fragment maszynopisu lub epigramatu, który zawiera źródło (zwykle książkę, czasopismo lub artykuł prasowy) i jest przeznaczony do czytania na głos. Można go również nazwać parafrazą. Najważniejszą rzeczą jest poprawne podanie źródła.
  • Akapity – akapity to główne bloki tekstu pisanego w języku angielskim. Dzielą dokument na łatwe do opanowania fragmenty i łączą informacje w całość. Są one normalnym elementem większości tekstów, ale często pomija się je w e-mailach i innych krótkich, nieformalnych formach komunikacji.
  • Przymiotniki – Do opisania czegoś, np. rozmiaru, koloru lub zakresu cenowego, należy używać przymiotników. Nie używaj tylko takich słów, jak duży, mały czy tani. Upewnij się, że podajesz szczegóły dotyczące rozmiaru, koloru i przedziału cenowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *