Układanie zdań w stronie biernej w języku angielskim

Strona bierna w języku angielskim – jak jej używać?

Powszechnie przyjmuje się, że strona bierna jest bardziej formalnym i mniej bezpośrednim sposobem pisania. Ale może być również używany w bardziej nieformalnych kontekstach, na przykład, gdy chcesz uniknąć podawania zbyt wielu informacji o sobie.

Strona bierna może być trudna w użyciu w języku angielskim, zwłaszcza gdy próbujesz napisać coś, co brzmi naturalnie. Istnieje jednak kilka sposobów na sprawienie, by to zdanie brzmiało bardziej naturalnie i płynnie:

  • Sformułuj zdanie tak, aby nie używało ono biernego głosu: „Potrącił mnie samochód”.
  • Dodaj obiekt po „było”, aby brzmiał jak czas przeszły: „Samochód mnie uderzył”.
  • Użyj przysłówka lub czasownika po „było”, aby brzmiało to jak czas teraźniejszy: „Jestem uderzany przez Samochód”.

Strona bierna w języku angielskim – przykłady użycia

Strona bierna jest strukturą gramatyczną, w której podmiot zdania jest wykonywany przez czasownik. Na przykład „Piłka została rzucona” jest w głosie biernym, ponieważ na „piłkę” oddziałuje czasownik „rzucać”.

Przykłady strony biernej w języku angielskim:

  • Piłka została rzucona.
  • Pomogli mu przyjaciele.
  • Musiała być ciągle powtarzana.

Strona bierna w języku angielskim – kiedy unikać?

  • Kiedy chcesz podkreślić, że ktoś lub coś wykonuje jakąś czynność, użyj aktywnych czasowników.
  • Jeśli chcesz podkreślić, że ktoś lub coś nie wykonuje czynności, użyj czasowników biernych.
  • W niektórych przypadkach, jeśli masz konkretny powód, dla którego ktoś lub coś nie robi czegoś, może najlepiej, aby w ogóle tego nie robili (na przykład, jeśli są uczuleni). W takich przypadkach użyj czasu przeszłego czasownika „do zrobienia”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *