Stopnie w języku angielskim – nauka

Jak stopniować w języku angielskim?

W stopniowaniu opisowym w stopniu wyższym przysłówek bardziej, a w najwyższym najbardziej. W języku polskim stopniowanie przymiotników na kilka sposobach. Stopniowanie syntetyczne to po prostu dodawanie końcówkę ‑szy lub ‑ejszy w stopniu wyższym i najwyższym.

Czym jest stopniowanie?

W języku angielskim dodanie poprawnej końcówki symbolizuje podniesienie rangi, a w kanadyjskim języku francuskim podniesienie rangi. Pierwsza metoda jest wykorzystywana przy tworzeniu zdań w języku angielskim z rzeczownikami w liczbie mnogiej zakończonymi na -s.

Druga metoda jest używana przy tworzeniu zdań w języku francuskim kanadyjskim z rzeczownikami w liczbie mnogiej zakończonymi na -es lub -is. Pierwszą metodę wykorzystujemy do tworzenia zdań z rzeczownikami w liczbie mnogiej zakończonymi na -s. Przed początkowym poziomem poziomu dodajemy przyrostek the.

Stopniowanie w języku angielskim – przykłady użycia

Tall (wysoki) – taller (wyższy), the tallest (najwyższy).

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -e , dodajemy tylko -r lub -st np. large (duży) – larger (większy) – the largest (największy), nice (miły) – nicer (milszy) – the nicest (najmilszy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *